<∞/>

Сайтове срещу приложения в мобилен контекст

Господин Якоб Нилсен споделя следното заключение в последния си доклад относно ползваемоста (usability) на мобилни сайтове сравнено с приложения за мобилни операционни системи.

(Apps may remain better for tasks that are true applications, such as photo editing — whereas mobile sites will be better for design problems like e-commerce/m-commerce, corporate websites, news, medical info, social networking, etc.)

Това твърдение наистина, по мое мнение, е вярно и всъщност е такова откакто има напълно функционални браузъри базирани на wеbkit - проектът с отворен код на Епъл.

Другото важно откритие не Нилсен е, че мобилните приложения трябва да се оправят с правилата на компаниите правещи операционните системи като Епъл и Гугъл и съответно да се налага да правят компромиси, които избягват чрез сайтовете си.

13.02.2012