<∞/>

Как да извличаме данни от сайт като Epay.bg с Firebug конзолата и малко jQuery код

Винаги ми се е искало да имам някаква възможност да знам колко общо съм изхарчил по дадено направление за определен период в Epay.bg (Ипей) - един логичен случай на употреба (use case).

Открих, че при нужда това може да стане чрез използването на това, което има като възможности в Ипей и малко джаваскрипт в конзолата на добавката за популярния браузър Firefox наречена Firebug

За да получи нужната информация, потребителят трябва да направи следното:

От началния екран (след логин в Ипей) да избере връзката озаглавена “Всички движения“

След това може да бъде приложен филтър по кореспондент за да бъдат извдени всички движения към ЧЕЗ примерно

След това ето този код може да ви даде информацията от клетките - т.е. това може да позволи да се направи операция, която да изчисли колко пари са изхарчени по определенно нещо.

jQuery("html body table.body tbody tr td center table#main_table tbody tr td#main_table form table.grid tbody tr.tr-2, html body table.body tbody tr td center table#main_table tbody tr td#main_table form table.grid tbody tr.tr-1") .each(function() { console.log($(this).text()); });

Надявам се кодът да е полезен на някого - как точно да стане пресмятането оставям на желаещите да се дозанимаят.

20.02.2012