<∞/>

Дизайн жаргон: скеоморфизъм?

Напоследък някои компании са обвинявани, че прекаляват със скеофоморфизма в продуктите си. Говоря за Епъл, но вероятно има и други, които ги имитират например.

Оказа се, че такава дума в българския нет не съществува. Затова реших да сложа тук малко информация по въпроса.

Според някои дефиниции, които изрових, скеоморф е обект, който има орнаментални характеристики на структурата, която изобразява. Скеоморфи могат да бъдат използвани нарочно за да се придаде на даден обект характерен и вече познат облик. Например това може да бъде отпечатана марка върху пощенски плик.

Алтернативна дефиниция на скеоморфа е елемент от дизайна или структурата, който има малко или никакво практическо приложение, но е бил съществен в правенето на оригиналния обект. Тази дефиниция обаче е по-ограничена.

Малко връзки по темата

20.08.2012