<∞/>

За доставката на информацията, потребителските интерфейси, средата и възможностите

За доставката на информацията, потребителските интерфейси, средата и възможностите - две клипчета от New York Times R&D Group

New York Times R&D Group: Newspaper 2.0 from Nieman Journalism Lab on Vimeo.

New York Times R&D Group: Integrating the news into your lifestream from Nieman Journalism Lab on Vimeo.

16.06.2009