<∞/>

Визуализиране на престъпления

На картинката по-горе е визуализация на жертвите на огнестрелни оръжия в Ню-Йорк.

Повече подобни визуализации на следния линк:

20 Visualizations to Understand Crime

23.06.2009