<∞/>

Малко следобедно настроение за пушенето и Twitter

Следобед е и се запитвам:

Бива ли пушенето?

И какво толкова невероятно има в Twitter?

23.06.2009