<∞/>

Небето над нас

Не се заглеждаме достатъчно често в него, но пък можем да погледаме това видео.

Time Lapse Earth (teaser #1) from Sensei Studios on Vimeo.

25.06.2009