<∞/>

Първата книжка за програмиране

Няколко страници от първата ми книга за програмиране. Навремето не съм осъзнавал какво държа.

Аз програмиран на 9
години

27.07.2009