<∞/>

Анимирана инфографика за кампания на тема произход на храните

Красиво изпълнено видео с анимирана инфографика на баланса между местно произведената и вносната храна в Канада. Напълно валидно и за България като идея.

Hellmann’s - It’s Time for Real from CRUSH on Vimeo.

29.07.2009