<∞/>

Видео за простотата

Няма много какво да се каже освен, че видеото е доста информативно.... и забавно за сметка на Microsoft.

23.08.2009