<∞/>

Визуализация на корупцията според ООН

Визуализация корупция

Тази визуализация на корупцията по света е базирана на Corruption Perceptions Index (CPI) - индекс за възприемане на корупцията.

„Всеки има своята роля, не само правителствата, но също и парламентаристите, бизнесът, гражданското общество, медиите и обикновеният гражданин. Корупцията вреди на всички ни и затова трябва всички да се борим срещу нея“ е цитиран да казва Антонио Мариа Коста, изпълнителен директор в Отдела за наркотици и престъпления на ООН.

Какво е индексът за възприемане на корупцията - той измерва възприеманото ниво на корупцията в публичния сектор в 180 страни. Това всъщност е изследване от изследвания и се базира на 13 различни експертни и бизнес изследвания.

17.11.2009