<∞/>

Журналистиката спасена от бутилираната вода!?

Има надежда за замиращата новинарска журналистика (в България този бранш парични проблеми май няма и няма и да има) според Брайън МакДермот от The Online Journalism Review. Вестниците просто трябва да искат да следват правилният бизнес модел, а именно този на бутилираната вода. Тъй като е трудно да се направи непосредствено сравнение, МакДермот дава доста конкретен пример - голяма част от хората нямат проблем да плащат за бутилирана вода, която е нещо, което до преди скоро са консумирали безплатно в продължение на много време.

Това, което някога е било смятано за безплатна стока изведнъж се е превърнало в платен продукт и според МакДермот това е поради факта, че компаниите за продажба на бутилирана вода са започнали да се маркетират като такива, които продават удобство, а не вода. Д-р Чиранджив Кохли, преподавател по маркетинг, коментира: „когато започнат да наливат пари в реклама, тогава потребителите се привличат от концепцията, или ако това е вашата перспектива - те биват засмукани. Това е един от най-невероятните живи примери в областта на маркетинга. Това е продукт, който допреди да се появи е бил безплатен"

Повече в Editors Weblog.

19.11.2009