<∞/>

Да купя или не: видео с четири основни начина за вземане на решения

Едно видео за „режимите“, които използваме за да вземаме решения (дали да купим или да не купим нещо). Хората от Forty се опитват да дадат обяснение и смятат, че това помага да не забравяме, че не всеки има нашата гледна точка.

Decision Modes: How People Buy from James Archer on Vimeo.

„Режими на вземане на решения“ е модел който се използва от Forty при разработката им на дизайн, функционалност и текст.

03.12.2009