<∞/>

EntityCube: нова търсачка от Microsoft

EntityCube е търсачка в единици информация, която автоматично резюмира съдържание в интернет свързано с личности. Китайското име на проекта е Renlifang.

Нуждата от събиране и разбиране на уеб информация за единици информация от реалния живот, като например личност или продукт, понастоящем се задоволява поотделно чрез използването на търсачки. Освен това информацията за дадена единица може да пирсъства на хиляди уеб страници и дори търсачка да намери всички такива страници, потребителят ще трябва да обходи голяма част от тях за да получи пълна представа за единицата.

EntityCube е търсачка и резюмираща програма за единици информация, която ефективно генерира резюмета на единици уеб съдържание от милиарди обходени страници и по-специално:

04.12.2009