<∞/>

Визуализиране на състоянието на Интернет днес в числа

Една приятна визуализация от доставена от Vimeo с много едри числа и музика

JESS3 / The State of The Internet from Jesse Thomas on Vimeo.

01.03.2010