<∞/>

Безплатни онлайн книги за потребителското изживяване и взаимодействие между човек и компютър

Намерих списък на някои от тези книги докато разцъквах сутрешно и го препечатвам тук с надеждата да бъде по-намираем.

*Human Computer Interaction (Взаимодействие човек-компютър)
*

*Interaction Design (Проектиране на взаимодействието)
*

*Web Accessibility (Уеб ползваемост)
*

12.03.2010