<∞/>

Google може да попадне под ударите на ЕК заради обвинения на нишови търсачки

Европейската комисия ще разследва водещата търсачка Google за злоупотреба с доминиращо положение. Ето това вече е новина, тъй като обикновено обект на разследванията на европейската институция са компании като Microsoft, които работят в по-близката до операционните системи област от технологичния сектор.

Проблемът сега е, че нишови търсачки базирани на територията на ЕС, но също и продукти на Microsoft и Yahoo!, обвиняват Google във злоупотреба с доминиращото положение на търсачката, която измества резултатите от техните сайтове назад за сметка на своите собствени алтернативи.

„Европейската комисия реши да започне антитръстово разследване на база обвиненията, че Google е злоупотребила с доминиращата си позиция в онлайн търсенето“ са думите на ЕК.

Разследванията на ЕК имат голяма тежест ако съдим по резултатите от разследванията на институцията досега.

Напоследък Google се забърква в правни каши в ЕС и ще бъде интересно да се проследи развитието на проблема. Последно търсачката имаше проблеми във връзка със StreetView функционалността ѝ и записването на незащени данни.

30.11.2010