<∞/>

Алтернативи на Georgia за приятен серифен шрифт на екрана

В блога на Джефри Зелдман намерих е публикуван следния цитат с линк към същинската статия.

От около петнадесет години, ако икахте да зададете серифен шрифт за абзац от уеб текс, единствената наистина четима опция бе Georgia. Но сега, в началото на живота на уеб типографията, започват да се виждат някои достойни алтернативи на краля на серифните шрифтове за показване на екран. Това което следва е списък със серифни шрифтове, които са настроени специално, а в някои случаи и направени отначало, за екран.

Стивън Коулс, 6 декември 2010:
Cure for the Common Webfont, Part 2: Alternatives to Georgia

via zeldman.com

08.12.2010