<∞/>

Освен празник на труда

Първи Май, освен празник на труда, се оказва, че е и ден назапознаването (поне аз така си превеждам “awareness”) с RSS - фийдове, хранилки, ар-ес-ес-и, ръ-съ-съ… Както и да го наречем, това малкосъкращение наистина е една от движещите сили на мрежата днес.

Честит празник на труда!

връзка: http://rssday.org/spread/

01.01.2008