<∞/>

Може би начало на закъснял дебат за средното образование

Това, което чета в тази статияна в-к Дневник, ме изпълва донякъде с надежда, че може да се промениедно от нещата, които най-много ми тежаха по време на средното миобразование - така важното за цялата система обучение по “Българскиезик и литература”.

Невероятно е, че все още това обучение се базира на заучаването наготови анализи и не стимулира личната гледна точка. Времето това да сепромени отдавна е дошло и хората, които имат думата по въпроса трявба наистина да направят нещо за да променят методите.

Иначе нормалният интерес към българската литература се обрича на липса на интерес, а ценностите, която тя носи… на отричане.

08.11.2007