<∞/>

Пропагандата: начин на работа

Ще си позволя да цитирам част от информацията която прочетох в тази статия, но на български.

  1. Човек няма нужда от специално образование за да разбере как работи пропагандата.
  2. Пропагандата влияе върху най-низшите инстинкти на човека, при това не добрите (макар и да изглежда обратното).
  3. Пропагандата влияе най-вече върху три неща: емоционалност, стаден инстинкт и нарцисизъм.

Емоциналност, защото хората, дори и най-надарените с качества иинтелигентни такива, възприемат всичко първо с емоциите си, а след товас разума. Стаден инстинкт, защото това е дълбоко вкоренен инстинкт въввсеки човек и животно. И нарцисизъм, защото човек е склонен да мисли вчерно и бяло, добро и лошо, красиво и грозно и т.н. и т.н. Събранизаедно тези три концепции са основа за всяка пропаганда.

Нацисти, американски управници, съветски лидери… всички са я използвали и те и още много други ще продължават да го правят.

Пропагандата (не рекламата); особено в средите на информационнитетехнологии, също може да бъде разпозната на места, но разликата етолкова тънка…

20.08.2007