<∞/>

Отново Гугъл, този път Нюз

НОВО: ТехКрънч пише за хора пред “масов оргазъм” по повод новината за коментари от замесените в новините. Също така там, както и в блога на Скобъл,се пита защо Гугъл променя поведението си на отворен механизъм изабранява парсването на съдържанието на Гугъл Нюз от роботи, коетовсъщност тя прави за да създаде това съдържание.

Четенето на издания, пишещи за новите неща в интернет (общо взетовсички фокусирани върху информационните технологии); си има и добрите илошите страни.

Днес определено ми дойде в повече информацията за това, че Гугълпуска коментари от замесените в новините, към които има линк на Гугъл Нюз. Като цяло източниците просто цитираха информацията пусната наофициалния блог на услугата и нито едно не даваше пълноценен анализ. Някои си задаваха стандартни въпроси относно уловката, други се чудеха защо ли пък такова ръчно усилие от страна на постоянно автоматизиращата всичко компания.

Може би въпросът защо ръчно усилие, или поне поне повече отнормалното за такава компания, има основания. Първо, не всички интернетиздания позволяват коментари. Второ, коментарите в обикновените изданиямогат лесно да бъдат фалшифицирани (просто трябва да си човек или по-умен робот).

Успехът на една такава услуга трябва да си заслужава усилието - широкото навлизане на коментари от замесените в събитията и журналистите би придобило огромна тежест и сила за привличане на нов интерес. Очаквам и някои нови програмки да се появят.

А иначе, надали идеята е нова - все пак доста от вестниците, които познавам, са задължени (по политика, не знам дали и по закон) дапубликуват опровержения…

08.08.2007