<∞/>

Един (видян) пост за RSS

Почти целият ми поход в интернет е базиран на RSS. И днес по този начин стигнах до това “гениално” творение в също толкова интелигентно поднесен сайт (сайтът е анти явлението Уеб 2.0), който между другото ще следя точно по RSS оттук натакък…

Поствам линк, заради коментарите ;) : http://www.dead20.com/2006/08/28/re-whats-rss-i-told-you-so/

30.08.2006