<∞/>

Бета на JobInfo.bg

Един проект - www.jobinfo.bg,над който работих последно време излезе в публична бета версия. Работата по него до пълното му пускане ще продължи, така че е възможен резил - регистрирайте се на воля и ще се радвам да получа коментари знаете къде.

04.04.2007