<∞/>

Странна идея за обвързване на кариери и училища

В тази статия от уважавания от мен в. Дневник пише, че кариерите на завършилите висше образование ще класират университетите.

10 години ще се събира статистика за развитието на висшиста и ако се пропие или корумпира, или не знам какво… виновен е университетът!? Обективно ли е това? Как така тази информация ще се използва от толкова много хора и ще бъдат ли питани работодатели и служители изобщо за нещо?

01.09.2006