<∞/>

Първи пост от новата версия на сайта

Днес поставих началото на новия ми личен сайт. Не мисля, че още е напълно готов от гледна точка на целите, които си поставих първоначално, но приемам, че това което ми остава да направя е по-скоро на заден план. На преден план остава да се добавят още възможности за навигация по сайта и коментари.

И все пак. Най-важното за един сайт е съдържанието - не мога да се похваля с добро съдържание. Но не мога и да се съглася, че не е възможно това да бъде поправено. Няма ден, в който да не ми е идвало на ум какво да напиша, но само някои дни бяха достатъчно мотивиращи да надраскам нещо набързо.

Смятам, че съдържанието на един блог, изобщо източник на информация е добре да е уникално и да не повтаря вече казани неща. Затова много често оценявах идеи за публикации като недостатъчно уникални, специални или просто безинтересни за хората, които идват да четат тук. Понякога емоцията надделяваше и пусках неща просто така - имаше такава категория в стария блог и тя ще продължи да съществува тук.

Опитах се да поговоря с колкото е възможно повече хора на тема какво четат и защо. Опитах се да разбера защо нещо, което смятам, че трябва да бъде казано, би могло да бъде от полза на някого, когото дори не познавам. Без да се ангажирам с претенции за изчерпателност, а обобщавайки само моите крайни впечатления, ще кажа, че това, което разбрах, може да бъде обобщено в няколко точки:

Накратко това са основните нужди, които, по мое мнение, определят активноста и насоката на действията на повечето хора, с които говорих, в интернет. Едно нещо обаче е определящо за удовлетворението от задоволяването на всички тези нужди - качеството. Качеството или стойността на така усещането, експириънс-а, и то не само от гледна точка на удобството на потребителският интерфейс и/или графичното оформление, както и изобилието. Качеството е доста субективен фактор и е лесно да бъде подминато от една интернет медия, която работи в условия като българските. Качеството допълнително се влияе и от крайните цели на медията, които обикновено са ориентирани към печалба.

Качеството, като изразител на стойността за човека, е според мен най-важният фактор при подаването на информация. То е и причината една информация, дори не уникална, да бъде смятана за достойна да се пусне в интернет, в определена точка от мрежата.

Това е и което ми се иска да бъде моята движеща сила при писането и правенето на този блог и другите ми проекти, които скоро ще се появят на страницата за проекти в сайта. Също така смятам да му отделям време като говоря за него и споделям интересни находки.

Това е за сега и нека стойността бъде с вас :)

13.02.2009