<∞/>

20 полезни минути на тема визуализации

Може би не е нещо ново, но ми се стори интересно да споделя видеото от прецентация на Джефри Вийн от миналата година. Много интересни визуализации от историята като например визуализация на епидемия от холера, намаляване на войската, а също и една идея от... Индиана Джоунс.

Jeffrey Veen | UX Week 2008 | Adaptive Path from Adaptive Path on Vimeo.

02.03.2009