<∞/>

Списъче с дразнители от друго място

Не мога да не се съглася с повечето от нещата изброени в този списък. С доста смешни коментари между другото.

50 swinish ways to annoy web users

23.03.2009