<∞/>

Web 3.0 конференцията или накъде отиват нещата за семантичния уеб

Това е. Още един линк, който да си заслужава поста. Става дума за отразяването на Web 3.0 конференцията в ReadWriteWeb.

Конференцията е имала доста и различни представители - предприемачи, пионери на семантичния уеб, промоутъри и хора с пари, издадели и хора от проекти в областта на семантичния уеб.

Основните акценти от гледна точка на области с потенциал са били публикуване на научна, техническа и здравна информация; пазарни изследвания; подобрена релевантност/насоченост на рекламата.

Повече информация може да се прочете на оригиналната статия:

Why the Web 3.0 Conference Was a Success

27.05.2009