<∞/>

Презентация на Google Wave

Презентация на Google Wave, в случай, че някой още не я е гледал:

(предупреждавам дълга е)

Намерена благодарение на TechCrunch.

29.05.2009