<∞/>

Обърнатата пирамида (inverted pyramid): ефективна комуникация

Обърната пирамида, ефективна
комуникация

Виж също: Писане за уеб

Много добър метод за ясно писане е обърната пирамида - така се нарича принципът на подредба на информация в текстове, най-често ползван в работата на новинарските агенции.

Принципът на обърнатата пирамида може да бъде един много полезен пътеводител при информационни текстове, чиято задача е да са съобщителни и без коментар или лично мнение освен фактите и се характеризира с няколко изисквания, които могат да бъдат сведени до три основни:

Писането по този начин е станало особено популярно във вестниците където дължината на статията е трябвало да бъде по-лесно променяна за да се събере в определеното и място - този метод дава това предимство, тъй като лесно може да се изрязва информация отзад-напред.

Позволявам си да добавя една диаграма относно обърнатата пирамида.

История

Няма консенсус кога за пръв път е била използвана обърнатата пирамида като форма за писане, но е популярно смятането, че този стил се е развил по време на гражданската война в САЩ. Популярен пример, който илюстрира използването на обърнатата пирамида, се състои от статия за убийството на президента Линкълн.

BLUF (Bottom Line Up Front)

BLUF е термин използван основно в подготовката на печатни материали в армията на САЩ, където владеенето на краткото и ясно писане се смята за важно умение. Терминът също така се използва при поставяне на диагнози като добър формат за предаване на правилна информация.

24.05.2009